Freitag, 11. Juli 2014

Taifun „Neoguri“ verschonte Tokio

Der Taifun „Neoguri“ hat Tokio verschont.

stol