Freitag, 5. April 2013

Improtheater Carambolage: „Impro meets Lipo“

Das Improtheater Carambolage und das junge Literaturportal Lipo haben ein Rendezvous.

stol