Sonntag, 16. April 2017

Schüler entdecken eigene Ausdruckskraft

Gemeinschaftsprojekt der Grundschule Msgr. J. Tschurtschenthaler

Schüler der 5 D, Grundschule Msgr. J. Tschurtschenthaler, Brixen
Badge Local
Schüler der 5 D, Grundschule Msgr. J. Tschurtschenthaler, Brixen

stol