Freitag, 17. August 2012

Lufthansa-Flugbegleiter streiken vorerst nicht

Die 18.000 Flugbegleiter der Lufthansa werden vorerst nicht streiken.

stol